Alle (twee)wekelijkse activiteiten in Onder Ons

Hieronder staat een overzicht van de wekelijkse of tweewekelijkse activiteiten in Onder Ons. Maar er worden nog veel meer activiteiten georganiseerd. Klik hiervoor op onderstaande knop. Of bekijk de agenda.

Dagelijks - Ruimte voor gebed

Onder Ons geeft gelegenheid om te bidden. Alleen of samen.

Informeer naar de mogelijkheden. Gratis toegankelijk.

info@onderonsveenendaal.nl

Tel: 06-2233 7928

Maandagochtend - Koffie met gebed

Om de week op Maandag Ochtend van 9.30 – 12.00 uur.

Wanneer? Klik hier voor de agenda.

WELKOM!

Koffie met Gebed.

KOFFIE staat klaar voor ontmoeting.
GEBED voor elkaar en voor Veenendaal.

Voor alle gelovigen uit alle kerken, groepen, gemeenten.
Omdat wij één zijn !! WELKOM !!
Voor vragen of als je wilt meewerken: info@onderonsveenendaal.nl

Maandagochtend - Haakcafé

Om de week op Maandag Ochtend

Maandagmorgen om 9:30 uur – om de 2 weken.

Wanneer? Klik hier voor de agenda.

WELKOM.

Haak gezellig aan bij Alie en Janni

Op maandagmorgen om de 2 weken is er Haakcafé, in Onder Ons, Fluitersstraat 26 in Veenendaal. Een Haakcafé onder het motto: “Haak gezellig aan bij Alie en Janni”.
Haken is weer helemaal ‘in’. We worden weer creatief. En wat is gezelliger dan, onder het genot van koffie of thee met wat lekkers, samen met anderen te haken. Men kan patroontjes en ideeën uitwisselen, elkaar even helpen bij kleine haakprobleempjes, elkaar inspireren, of gewoon een goed gesprek hebben. Want zoals bekend: ‘praten en haken kan tegelijk’!
Het haakcafé vindt plaats op maandagmorgen om de veertien dagen,  van half tien tot twaalf uur en de toegang is vrij.

Wil je meer info, of wil je je aanmelden?Mail naar info@onderonsveenendaal.nl

Elke 1e en 3e maandag van de maand - Maaltijdproject 'Kom onder ons'

Ben je of ken je een 65+-er die elke dag alleen zit te eten?
Kom dan eens gezellig bij Onder Ons eten.
De 1e en 3e maandag van de maand.
WELKOM, zoals altijd, in Onder Ons !!

Neem samen met Jannie een kijkje bij het maaltijdproject “Kom Onder Ons”

Heeft u zin gekregen om hier ook aan mee te werken? Je/U bent van harte welkom! Neem contact op met Trudie!

Het maaltijdproject vind elke 1e en 3e maandag van de maand plaats, schrijf je in bij Trudie – (06) 34 21 31 05 / info@onderonsveenendaal.nl

KOSTEN: VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGE.

Mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds

Site:  https://www.oranjefonds.nl/samen-ouder

Wanneer? Klik hier voor de agenda.

Inloophuis de zevensprong Veenendaal
Zondag, maandag, dinsdag, vrijdag

Kijk voor exacte data en meer informatie op https://www.inloophuisde7sprong.nl 

Woensdagochtend - Schilderen & Bakkie

“Schilderen en Bakkie met An.
Gezellige en laagdrempelige schilder workshop voor iedereen.”

Om de week op woensdagmorgen.

Wanneer? Klik hier voor de agenda.

Gezellig op een woensdagmorgen. Schilderen, koffiedrinken, babbelen, kortom: gezelligheid en creativiteit in Onder Ons. Welkom!

info@onderonsveenendaal.nl

“Om te komen schilderen hoef je geen kunstenaar te zijn, je kunt het altijd nog worden”.

Woensdagmiddag - Naailes

Naailessen zijn weer gestart.

Iedere WOENSDAGmiddag van 13.00-15.00 uur.

Wanneer? Klik hier voor de agenda.

Naailes voor beginners. Voor €2,– per keer krijg je 2 uur naailes.

Ben jij of weet jij iemand hier voor? Geef het door. VOL = VOL.
GEEF JE OP via info@onderonsveenendaal.nl

Dan hoor je vanaf wanneer je kunt meedoen, WELKOM !!

Donderdagmiddag - Kinderkoor Jedaja

Kinderkoor Jedaja in Veenendaal.

Jedaja is in Veenendaal. Een koor wat inmiddels in Ede al meer dan 10 jaar bestaat.
Enthousiast begeleid door Wilna Grandia.
Een kinderkoor met ca 60 kinderen. Jedaja betekent: “de Here loven”.
We gaan liedjes zingen over alledaagse dingen; zoals liefde, vriendschap, de Bijbel, God en over elkaar.
Houd je van zingen en heb je donderdagmiddag tijd? “Kom dan een keer kijken/meedoen”, nodigt Jedaja jou uit.
Tijdens de repetities leren we nieuwe liedjes, er worden muziekoefeningen gedaan en we besteden aandacht aan mimiek en beweging. Dit alles gebeurt onder begeleiding van piano of cd. We treden regelmatig op tijdens kerkdiensten en andere festiviteiten. Tijdens schoolvakanties zijn er geen repetities.

  • Kinderen uit groep 3, 4 of 5 zijn welkom van 16.00 uur tot 16.45 uur.
  • Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen van 16.45 tot 17.30 uur komen.

Contributie:
Je mag 2x komen kijken/meedoen voordat er besloten wordt tot lid worden. Definitieve inschrijving gebeurt via een inschrijfformulier. De contributie bedraagt €90,- per jaar.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website van Jedaja in Ede: www.kinderkoorjedaja.nl of Facebook. Opgeven en meer info via jedaja-veenendaal@hotmail.com.

Zondag - Kerk van de Nazarener

Van HARTE WELKOM – Iedere zondag om 10.30 uur een dienst van de kerk van de Nazarener.

“Kenmerkend is onze optimistische visie op wat God in het leven van mensen kan doen. We willen graag dat mensen ervaren dat God de mens ruimte geeft om te durven leven.”

Zie de vernieuwde website: http://www.kvdnveenendaal.nl

Zondagmiddag - Movimiento Misionero Mundial

Onze missie is om het woord van God overal in het land te prediken tot Zijn komst.

Welkom iedere zondagmiddag vanaf 14:00 uur.
LET OP: De diensten zijn Spaans talig.

https://www.facebook.com/MMMRotterdam777/

Dagbesteding OUMI

Een dagbesteding die zich richt op de oudere, Islamitische vrouwen die vanwege hun zorgbehoefte of leeftijd nog te vaak in een sociaal isolement zitten omdat ze (o.a. door taalbarrière) geen gebruik kunnen of willen maken van bestaande dagbestedingen.

Vaak zijn ze ook niet bekend met dagbesteding, het is nog een onbekend terrein.

Middels OUMI ontmoeten ze gelijkgestemden om samen diverse activiteiten te ontplooien en een zinvolle invulling van hun dag te hebben. Vooral ook omdat ze in hun eigen taal met elkaar kunnen praten

Initiatiefneemster Zakia El Idrissi vertelt;  OUMI is ontstaan door mijn persoonlijke ervaring als mantelzorger en door mijn achtergrond op het maatschappelijke vlak waar ik veel ouderen heb gezien die in een sociaal isolement verkeren.

Maar ik weet en hoor vanuit mijn omgeving ook hoe zwaar het kan zijn voor mantelzorgers om dat er vaak een beroep op hen wordt gedaan, of omdat ze zorgen hebben, omdat hun moeder de hele dag alleen zit.

Komende maand is er wekelijks een inloopochtend op de donderdagochtend van 9.30- 13.00 uur ook  zullen er een paar middagen gepland worden  om kennis te maken met OUMI. De organisatie hoopt en verwacht dat ze op de deze manier een steun en plezierige afwisseling kunnen zijn voor de dames en hun mantelzorgers.

Wees welkom, kom kennismaken met Oumi ! Kom langs met je moeder, tante of oma die deze vorm van zorg en ondersteuning en het tegengaan van eenzaamheid en verveling nodig hebben. Je mag ook zelf komen, omdat je meer informatie nodig hebt, voordat je dit met je moeder en de andere familieleden wil gaan bespreken.

Tussen de diverse activiteiten (o.a. breien, schilderen en koken) zal ook gezorgd worden voor diverse lekkernijen en kan Zakia nadere uitleg geven over haar droom en mooi initiatief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met;

Zakia El Idrissi

dagbestedingoumi@gmail.com

Overige activiteiten in Onder Ons

Hieronder staat een overzicht van alle overige activiteiten in Onder Ons. Of bekijk de agenda.

Contact met Onder Ons

Meer informatie over de activiteiten in Onder Ons of informatie over het huren van Onder Ons? Neem contact met ons op.

Fluitersstraat 26 • 3901DK Veenendaal
info@onderonsveenendaal.nl
Jurgen: 06-38 19 84 43
Jan: 06-22 33 79 28
Jannie: 06-22 10 65 70
Herma: 06-19534147
Bank: NL31 RABO 0184 3979 52

Volg Onder Ons op sociale media