Het grote wonder.

Ik ben Jannie Roelofsen uit Veenendaal en ik heb 4,5 ton nodig.

RIJNPOST 04-12-2013

Ik ben Jannie Roelofsen uit Veenendaal en ik heb 4,5 ton nodig.

VEENENDAAL- Het voormalige Leger des Heils gebouw op Fluitersstraat 26 krijgt definitief een andere bestemming. Dankzij een onbekende weldoener die het gebouw heeft gekocht krijgt het de nieuwe naam “Onder Ons” dat in januari officieel van start gaat. 

‘Het gebeurde vorig jaar zomer tijdens de New Wine zomerconferentie in Biddinghuizen. Er waren workshops, onder andere  ‘Durf te dromen, durf te vragen’. Dat leek me wel wat. De strekking van zijn betoog was dat je dingen moet vragen, je nek uit steken, als je een droom, een plan, een wens hebt. Hij gaf als voorbeeld de voedselbank, ooit begonnen met één echtpaar, inmiddels zijn er 150, door heel Nederland. Aan het einde vroeg de gespreksleider of er iemand wat te vragen had. Ik stond op, liep naar voren en zei: ‘Ik ben Jannie Roelofsen. Ik kom uit Veenendaal en heb 4,5 ton nodig’.

Er klonk geroezemoes maar de gespreksleider bleef serieus en vroeg waarvoor ik dat nodig had. Ik legde het uit. Dat we heel erg graag het leegstaande Leger des Heils gebouw in de Fluitersstraat in Veenendaal wilden kopen als interkerkelijk, multicultureel ontmoetingshuis voor diverse mensen en groepen zoals, stichtingen, verenigingen, particulieren, buren, kerken, enzovoort. Om te vergaderen, gesprekken, hulpverlening, eetgroepen, gebed, enz. Dat het een symbool van eenheid moest worden, dus niet gebonden aan een kerk. Maar dat deze droom die we al zo lang koesterden,  nooit gerealiseerd zou kunnen worden. De benodigde middelen waren er niet. De gespreksleider knikte, keek rond en zei: ‘Dat is een mooi plan, wie gelooft in dit plan en wie komt er uit Veenendaal? En… wie heeft 4,5 ton in Veenendaal?’. Het was even stil en toen ging er een hand omhoog. ‘Ik geloof dat we een match hebben’, reageerde hij opgetogen’.

“Het heeft dan ook een voorgeschiedenis die bijna tweeëneenhalf jaar geleden begon. Met gemengde gevoelens waren we getuige van de verhuizing van het plaatselijke Leger des Heils naar Ede. Goede buren vertrokken en hun samenkomstgebouw kwam leeg te staan. Later ging het gebouw over in andere handen en moesten mijn man Jan en ik vaststellen dat onze droom een uiteen gespatte zeepbel was. Tot het moment dat we in Biddinghuizen waren.

Onze weldoener bleek de zoon van een Veenendaalse zakenman te zijn en na contact met zijn vader volgden vele zakelijke gesprekken met de verkopende partij. En zo gebeurde het alsnog. Het duurde lang, maar het was het wachten waard. En we mochten getuigen op de laatste New Wine zomerconferentie, afgelopen zomer, van dit onverwachte wonder. Recent hebben we de sleutel gekregen en kon de stichting “Onder Ons” van start gaan. Zo komt ook het gebouw te heten. Een huis waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten en waar mensen zich thuis voelen’.

Informatie over Onder Ons

Stichting “Onder Ons” gaat in januari 2014 officieel van start. Vanaf 22 dec gaat de kerk vd Nazarener op zondag gebruik maken van het gebouw . Ook zijn er al kleinschalige groepsbijeenkomsten. Maar ook een mensen die zelf een droom of plan hebben zijn van harte welkom om hun droom onder ons te delen. De stichting verzorgt geen catering, mensen mogen hun eigen consumpties meenemen.

Meer informatie bij de coördinatoren Jan en Jannie Roelofsen 06-22337928 of 06-22106570 of  mail info@onderonsveenendaal.nl of zie www.onderonsveenendaal.nl of onze Facebook pagina:
Onder Ons op Facebook

Contact met Onder Ons

Meer informatie over de activiteiten in Onder Ons of informatie over het huren van Onder Ons? Neem contact met ons op.

Fluitersstraat 26 • 3901DK Veenendaal
info@onderonsveenendaal.nl
Jurgen: 06-38 19 84 43
Jan: 06-22 33 79 28
Jannie: 06-22 10 65 70
Herma: 06-19534147
Bank: NL31 RABO 0184 3979 52

Volg Onder Ons op sociale media