Een dagbesteding die zich richt op de oudere, Islamitische vrouwen die vanwege hun zorgbehoefte of leeftijd nog te vaak in een sociaal isolement zitten omdat ze (o.a. door taalbarrière) geen gebruik kunnen of willen maken van bestaande dagbestedingen.

Vaak zijn ze ook niet bekend met dagbesteding, het is nog een onbekend terrein.

Middels OUMI ontmoeten ze gelijkgestemden om samen diverse activiteiten te ontplooien en een zinvolle invulling van hun dag te hebben. Vooral ook omdat ze in hun eigen taal met elkaar kunnen praten

Initiatiefneemster Zakia El Idrissi vertelt;  OUMI is ontstaan door mijn persoonlijke ervaring als mantelzorger en door mijn achtergrond op het maatschappelijke vlak waar ik veel ouderen heb gezien die in een sociaal isolement verkeren.

Maar ik weet en hoor vanuit mijn omgeving ook hoe zwaar het kan zijn voor mantelzorgers om dat er vaak een beroep op hen wordt gedaan, of omdat ze zorgen hebben, omdat hun moeder de hele dag alleen zit.

Komende maand is er wekelijks een inloopochtend op de donderdagochtend van 9.30- 13.00 uur ook  zullen er een paar middagen gepland worden  om kennis te maken met OUMI. De organisatie hoopt en verwacht dat ze op de deze manier een steun en plezierige afwisseling kunnen zijn voor de dames en hun mantelzorgers.

Wees welkom, kom kennismaken met Oumi ! Kom langs met je moeder, tante of oma die deze vorm van zorg en ondersteuning en het tegengaan van eenzaamheid en verveling nodig hebben. Je mag ook zelf komen, omdat je meer informatie nodig hebt, voordat je dit met je moeder en de andere familieleden wil gaan bespreken.

Tussen de diverse activiteiten (o.a. breien, schilderen en koken) zal ook gezorgd worden voor diverse lekkernijen en kan Zakia nadere uitleg geven over haar droom en mooi initiatief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met;

Zakia El Idrissi

dagbestedingoumi@gmail.com