Over de Stichting OnderOns Veenendaal

Onder Ons
“opdat zij allen één zijn…”

Doel:

OnderOns is een plaats waar mensen elkaar en God (JWH) kunnen ontmoeten en waar mensen zich thuis voelen.
Een plaats waar het Evangelie (goede nieuws) en de Liefde van Jezus Christus en Zijn redding, genezing en liefde uitgedeeld wordt.

OnderOns wil ook een plaats zijn waar de eenheid van Christenen uit alle kerken en gemeenten zichtbaar wordt.

OnderOns wil mensen met elkaar in contact brengen en de gelegenheid bieden dit contact te onderhouden of versterken.
OnderOns wil een huis zijn waar ruimte is voor talent, creativiteit en inspiratie.

Een huis waar maatschappelijke participatie en het welzijn van mensen bevorderd wordt. Een huis waar de deur altijd voor je open staat, men je naam kent en waar je gekend wordt.

Een huis waar eenheid en saamhorigheid bevorderd wordt.
OnderOns wil activiteiten organiseren en ruimte bieden aan activiteiten die dezelfde doelen nastreven.

Doelgroepen:

Wie zijn welkom in OnderOns?

Individuen, groepen, kringen, stichtingen, verenigingen, ongeacht cultuur, achtergrond of geloof, met activiteiten die de doelstellingen van OnderOns kunnen onderschrijven.

Kernwaarden:

De mens is waardevol en is gemaakt om anderen te ontmoeten en op te bouwen. Om tot hulp te zijn en het beste in de ander naar boven te laten komen zodat iedereen dichter bij zijn bestemming komt. OnderOns wil graag ruimte geven om hieraan invulling te geven.

Middel:

Dit kan door allerlei vormen van ontmoeting; samen praten, eten, zingen, dienen, leren, vieren, enz. Ruimte voor ieder individu, groep, stichting, vereniging, om bij te dragen aan bovenstaande doelstelling.

Waar we in geloven:

De participanten binnen OnderOns geloven in een God die mens werd in Jezus Christus. Zijn leven en sterven was dé uiting van Gods handelende liefde voor mensen. Jezus Christus liet zien hoe een mens bedoeld was en hoe een mens dienstbaar kan zijn aan een ander mens en aan God. Hierin is Hij is ons grote voorbeeld.

Als er een boodschap vanuit OnderOns wordt uitgedragen dient dat ook in deze lijn te zijn.

OnderOns wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

Het grote wonder

{

Ik ben Jannie Roelofsen uit Veenendaal en ik heb 4,5 ton nodig.

Jannie Roelofsen in 2013

Contact met Onder Ons

Meer informatie over de activiteiten in Onder Ons of informatie over het huren van Onder Ons? Neem contact met ons op.

Fluitersstraat 26 • 3901DK Veenendaal
info@onderonsveenendaal.nl
Jurgen: 06-38 19 84 43
Jan: 06-22 33 79 28
Jannie: 06-22 10 65 70
Bank: NL31 RABO 0184 3979 52

Volg Onder Ons op sociale media