Over de Stichting OnderOns Veenendaal

Onder Ons
“opdat zij allen één zijn…”

VISIE EN MISSIE

Bij Stichting Onder Ons (verder Onder Ons) geloven we in een inclusieve samenleving waarin iedereen er bij hoort, meetelt en meedoet. Wij willen meewerken aan een (lokale Veenendaalse) samenleving, die mensen insluit, accepteert en kansen biedt.

De achterliggende filosofie, motivatie en inspiratie voor onze actieve en sociaal bewogen inzet zijn het geloof in en het streven naar een waardevol, sociaal, geïnspireerd en duurzaam leven voor onze medemens in Veenendaal. Bij Onder Ons willen we mensen daarom een luisterend oor bieden en een open en laagdrempelig (t)huis, waar men zich thuis voelt en gezien weet.

Bij Onder Ons geloven we dat ieder mens uniek, waardevol en geliefd is. Vanuit Onder Ons willen we bruggen bouwen tussen mensen en hen met elkaar verbinden, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, herkomst en geslacht. Met een wekelijks programma en diverse activiteiten wordt, met de inzet van betrokken vrijwilligers, ontmoeting, ontspanning en geborgenheid aangeboden. Op een plaats waar men van elkaar leert.

We richten ons op een win-win situatie, waarbij we streven naar wederkerigheid in geven en ontvangen. Om zo eenieder in zijn of haar eigen kracht te zetten. In groepsverband of individueel. Om zijn of haar talenten, kansen, mogelijkheden, kennis, kunde en passies met anderen te delen. Maar ook om zorgen, beperkingen, verdriet, eenzaamheid of een kwetsbaar leven met de ander te delen.

DOELSTELLING

De doelstelling van Onder Ons is om in het Ontmoetingshuis Onder Ons, de locatie waarover de stichting beschikt, de bovenstaande visie te verwezenlijken.

Ontmoetingshuis Onder Ons is bedoeld als een open en gastvrij huis en een uitnodigende plaats, waar respect voor elkaar is, waar mensen zich thuis voelen, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten.

Waar iedereen welkom is, vanuit de breedte van de (lokale) samenleving. Een veilige plek in een wereld, waar niet iedereen dezelfde kansen heeft.

Betrokken vrijwilligers met een luisterend oor maken dit mogelijk. Via inkomsten uit fondswerving, via donaties en uit verhuur wordt de realisatie van visie en missie financieel mogelijk gemaakt.

Stichting Onder Ons wil dienen vanuit het voorbeeld van Jezus Christus en zich laten inspireren en bemoedigen door Zijn liefde en bewogenheid voor mensen.

Het grote wonder

{

Ik ben Jannie Roelofsen uit Veenendaal en ik heb 4,5 ton nodig.

Jannie Roelofsen in 2013

Contact met Onder Ons

Meer informatie over de activiteiten in Onder Ons of informatie over het huren van Onder Ons? Neem contact met ons op.

Fluitersstraat 26 • 3901DK Veenendaal
info@onderonsveenendaal.nl
Jurgen: 06-38 19 84 43
Jan: 06-22 33 79 28
Jannie: 06-22 10 65 70
Herma: 06-19534147
Bank: NL31 RABO 0184 3979 52

Volg Onder Ons op sociale media